Prawo administracyjne

0 prawo administracyjne warszawa

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach administracyjnych prowadzonych przed organami administracji państwowej i samorządowej, w tym przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.   Usługi   Porady prawne w zakresie interesujących klienta zagadnień prawnych. Zwykle zanim udzielimy porady prawnej prosimy o przesłanie nam szczegółowej informacje, konkretnych pytań, na które klient chce uzyskać odpowiedź, […]

Budownictwo i proces inwestycyjny

0 porady prawne warszawa prawo gospodarcz budownictwo i proces inwestycyjny warszawa

Zapewniamy pełną obsługę prawną procesu inwestycyjnego, na którą składa się między innymi obsługa transakcji nabycia nieruchomości, na której ma być prowadzona inwestycja, doradztwo przy zawarciu umowy kredytowej z bankiem, przygotowanie umowy o projektowanie oraz umowy o roboty budowlane, doradztwo prawne w uzyskaniu wymaganych właściwymi przepisami decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy umowy […]

Prawo nieruchomości

0 porady prawne warszawa śródmieście nieruchomości

Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy umowy dotyczące nieruchomości, między innymi umowę deweloperską, umowę sprzedaży, umowę najmu…

Własność intelektualna i nowe technologie

0 porady prawne warszawa własność intelektualna i nowe technologie

Przygotowujemy umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz umowy licencyjne Sporządzamy umowy na wdrożenie dedykowanego oprogramowania, jak również umowy na dostawy oprogramowania lub sprzętu komputerowego, Przygotowujemy umowy na outsourcing informatyczny, a także umowy o stworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych, Sporządzamy umowy o obsługę informatyczną przedsiębiorstwa, umowy serwisowe oraz umowy SLA Prowadzimy sprawy sądowe o prawa […]