Alimenty

0 porady prawne warszawa śródmieście alimenty

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami określa art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obowiązek…

Ochrona danych osobowych

0 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych warszawa

Zajmujemy się tworzeniem dokumentów prawnych i procedur pod kątem wymogów wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Przygotowujemy dedykowaną dla klienta politykę bezpieczeństwa danych osobowych, Tworzymy instrukcję zarządzania systemem […]

Prawo cywilne

0 porady prawne warszawa śródmieście prawo cywilne

Sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane przez naszych klientów Zapewniamy pomoc prawną w negocjacjach i w mediacji Reprezentujemy klienta w sprawach o zapłatę, Zapewniamy zastępstwo procesowe klienta w sprawach o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Reprezentujemy klienta w sprawach o stwierdzenie bezskuteczności lub nieważności umowy lub konkretnego zapisu umowy, Zapewniamy zastępstwo procesowe klienta w sprawach o […]