Prawo rodzinne

0 porady prawne warszawa śródmieście prawo rodzinne warszawa

Reprezentujemy klienta w sprawach o: rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie separację alimenty świadczenie z tytułu obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny w czasie trwania małżeństwa podział majątku wspólnego małżonków, w tym o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym rozliczenie nakładów poniesionych z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków rozliczenie nakładów poniesionych […]

Prawo spadkowe

0 porady prawne warszawa śródmieście prawo spadkowe warszawa

Zapewniamy doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w sprawach o:   stwierdzenie nabycia spadku lub o dział spadku odrzucenie spadku zachowek ustalenie nieważności testamentu wydziedziczenie lub bezskuteczność wydziedziczenia stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego    

Prawo gospodarcze

0 porady prawne warszawa prawo gospodarcz

Świadczymy usługi stałej obsługi prawnej przedsiębiorców Zajmujemy się zakładaniem i przekształcaniem spółek Zapewniamy pełną obsługę transakcji łącznia i przejęcia spółek Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne spółek (statuty, uchwały, regulaminy, etc.) Sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane w obrocie gospodarczym Reprezentujemy klienta w negocjacjach Zajmujemy się zarówno pozasądową windykacją należności jak i sądowym dochodzeniem należności Reprezentujemy klienta w postępowaniu […]

Prawo pracy

0 prawo pracy warszawa

Przygotowujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników, a także regulaminy pracy i wynagradzania. Doradzamy w zakresie zatrudniania obcokrajowców na terenie Polski. Zapewniamy zastępstwo procesowe naszych klientów w sprawach pracowniczych o: odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych […]