strona kancelaria warszawa główne

Usługi

Porady prawne w zakresie interesujących klienta zagadnień prawnych. Zwykle zanim udzielimy porady prawnej prosimy o przesłanie kancelarii informacji, konkretnych pytań, na które klient chce uzyskać odpowiedź od prawnika, ewentualnie kluczowych dla wyjaśnienia sprawy dokumentów. Po uprzednim przeanalizowaniu danego zagadnienia porada prawna udzielana jest przez radcę prawnego podczas spotkania.

Zastępstwo procesowe obejmujące prowadzenie przez prawnika spraw klienta przed sądami cywilnymi, gospodarczymi oraz administracyjnymi.

Przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych zarówno przez klientów indywidualnych jak i przez przedsiębiorców.

Stała obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje stałe doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji publicznej, opiniowanie i sporządzanie umów oraz innych dokumentów. Usługa świadczona jest w oparciu o umowę o współpracy, która może przewidywać wynagrodzenie w formie miesięcznej stałej opłaty ryczałtowej lub system rozliczeń godzinowych.

Obsługa prawna obejmująca konkretną transakcję.

Opinie prawne.